English Tiếng Việt
hotline Hotline: 0943 699 588 - +84 24 3576 3431
Các phương pháp và quy trình làm sạch
Năng suất lao động của dịch vụ làm sạch Khang Minh có được nhờ việc thực hiện bảo trì có kế hoạch. Trách nhiệm làm sạch toàn bộ của chúng tôi được tập trung theo một hướng giải quyết làm sạch tại tòa nhà văn phòng theo công việc ngày và định kỳ. Việc lưu bằng chứng từng bước trong hồ sơ đối với dịch vụ này đã thực hiện tại mỗi công trình cho phép việc lên kế hoạch, kiểm tra và thực hiện những công việc cụ thể một cách dễ dàng.Sau đây là những quyền lợi trực tiếp khách hàng được hưởng:

1. Năng suất lao động của nhân viên tăng

2. Trách nhiệm công việc cụ thể

3. Đảm bảo là không công việc định kỳ nào bị bỏ sót

4. Tăng cường thông tin giữa khách hàng với người giám sát

5. Triệt tiêu thời gian chết trước đó do đã mô tả trách nhiệm công việc cụ thể của cả nhóm đối với việc thực hiện các công việc định kỳ

6. Hệ thống có những phương pháp đi cùng để kiểm tra chéo sự thực hiện của mỗi nhân viên

Việc sử dụng triết lý quản lý này sẽ tạo thuận lợi báo cáo ngày công việc đã lên kế hoạch và đã thực hiện. Toàn bộ một vị trí có thể được giám sát theo chuẩn mực thực hiện. Một hồ sơ công việc đầy đủ và chi tiết sẽ được duy trì nhờ sự song hành từ yêu cầu công việc đến những quy trình đặc biệt của chúng tôi. Hơn nữa, bảo trì có kế hoạch dễ dàng đáp ứng những yêu cầu bất thường của khách hàng bao gồm tài sản bổ sung và những cảnh báo về an ninh.


Các dịch vụ khác

Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Tuyển dụng: 0912 891 069 - 0964 938 170

Văn phòng: +84 (0)4 35 76 3431

Fax: +84 (0)4 35 76 2926

Email: info@khangminh.vn

"Vấn đề của BẠN, CHÚNG TÔI có giải pháp"

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.