English Tiếng Việt
hotline Hotline: 0943 699 588 - 0912 017 439
About
Core Values
Khách hàng là trung tâm

Lấy lợi ích của khách hàng là tôn chỉ của dịch vụ.
Chỉ cung cấp khi sản phẩm và dịch vụ là phù hợp nhất với khách hàng của mình.
Đảm bảo chính sách hỗ trợ, hậu mãi để sản phẩm dịch vụ cung cấp của mình đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng.
Theo sát và hỗ trợ khách hàng của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

Hợp tác chia sẻ

Với khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ
Với đồng nghiệp để nâng cao năng lực doanh nghiệp
Đối tác để cùng phát triển
Với cộng đồng để làm tròn nghĩa vụ xã hội

Cải tiến liên tục

Không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ
Không ngừng cải tiến năng lực nhân sự
Không ngừng cải tiến cơ cấu quản lý
Hướng đến chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng

Phát triển mạnh mẽ

Trong từng thành viên
Trong mỗi nhóm
Trong phòng ban
Trong đơn vị và trong công ty

Feedback

Support online

  • Click Chat
  • Click Chat
Office: +84 (0)4 35 76 3431

Recruitment0912 891 069 - 0964 938 170

Fax: +84 (0)4 35 76 2926

Email: info@khangminh.vn

"The problem with you, we have the solution"

Please contact us for advice and support.