English Tiếng Việt
hotline Hotline: 0943 699 588 - +84 24 3576 3431
Đào tạo và thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên
Bằng việc tích cực duy trì sự phát triển dịch vụ lĩnh vực bảo trì tòa nhà, Khang Minh rút ra kết luận rằng rất nhiều công ty không tập trung vào đào tạo và thúc đẩy động cơ làm việc của nhân công. Cung cấp người lao động thông qua một chương trình thích hợp và đào tạo kỹ là một yếu tố cần thiết để duy trì nhuệ khí nhân viên. Sáng tạo và đổi mới chỉ có thể được phát huy khi có một sự hiểu biết đầy đủ về công việc bảo trì. Như là một hệ quả, chương trình đạo tạo của Khang Minh được dựa trên triết lý liên tục trau dồi.Đào tạo

Nhân viên của Khang Minh không ngừng được đào tạo để đảm bảo có thể sử dụng những thiết bị và kỹ thuật mới nhất. Để hỗ trợ cho nỗ lực này, nhiệm vụ trước tiên của đào tạo đó là cho ra được những nhân viên thực hiện dịch vụ với việc nắm chắc các kỹ thuật làm sạch phù hợp. Đào tạo tại chỗ được thực hiện để cho việc đào tạo bước đầu tăng cường tập trung vào những yêu cầu cụ thể của từng khách hàng. Một trong số những giá trị quan trọng nhất bao chùm lấy chương trình đào tạo của chúng tôi đó là cam kết có một người giám sát theo cùng với sự phát triển về thiết bị, phương pháp luận, hoá học, và kỹ thuật quản lý.

Thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên


Nhận thấy sinh hoạt là một hình thức tốt nhất để tạo động lực thúc đẩy mọi người, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ tại các nhiều địa điểm của khách hàng. Tất cả những người làm tốt được tụ họp để trao đổi công việc của họ trong một cố gắng cam đoan việc tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ.


Các tin tức khác

Feedback

Hỗ trợ trực tuyến

  • Click Chat
  • Click Chat
Tuyển dụng: 0912 891 069 - 0964 938 170

Văn phòng: +84 (0)4 35 76 3431

Fax: +84 (0)4 35 76 2926

Email: info@khangminh.vn

"Vấn đề của BẠN, CHÚNG TÔI có giải pháp"

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.